Privacy verklaring

Hierin wordt helder omschreven hoe De Magische Sleutel omgaat met uw persoonlijke gegevens.

 

Dit is de privacyverklaring van De Magische Sleutel

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die

u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld per email of contactformulier. Wij leggen u duidelijk uit waar uw

gegevens zijn opgeslagen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast treft u

hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van deze

rechten. Er zijn meerdere situaties waarbij De Magische Sleutel  uw persoonsgegevens dient te

verzamelen en te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het verwerken van een bestelling die u bij ons

geplaatst heeft. Het is belangrijk dat u weet wat er met uw persoonsgegevens gebeurt en hoe u uw

wensen met betrekking tot de omgang met uw persoonsgegevens duidelijk aan ons kenbaar kunt

maken.  De Magische Sleutel neemt uw privacy zeer serieus en zal uw informatie op een veilige

manier verwerken en gebruiken. Alle artikelen in deze privacyverklaring zijn in overeenstemming met

de geldende AVG-wetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming die geldt sinds 25 mei

2018. Voelt u zich niet prettig bij het gebruik van uw gegevens door De Magische Sleutel? Neem dan

zeker contact met ons op. info@demagischesleutel.nl Ridderlaan 19 6102 CM Echt 0031-648811317

 

Categorieën persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen

(persoons)gegevens zijn zoals uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres. Wij bewaren en

gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan

bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

 

Doel voor gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de

overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening

Gegevensbescherming (AVG). Zonder persoonsgegevens kunnen wij geen goede en volledige

dienstverlening bieden. Het verwerken van persoonsgegevens houdt onder meer in het bewaren,

gebruiken en inzien van persoonsgegevens.

 

Er zijn een aantal doelen waar De Magische Sleutel uw persoonsgegevens voor verzamelt:

a. Contact opnemen. In sommige gevallen is het nodig om contact met u op te nemen. Dit kunnen

bijvoorbeeld gevallen zijn waarin wij aanvullende vragen aan u hebben over een bestelling, of

wanneer wij u ergens over willen informeren (met betrekking tot onze producten en diensten). Voor

dit doel bewaren wij (onder andere) uw e-mailadres en telefoonnummer.

b. Factureren Iedere onderneming heeft een factureerplicht. Alle facturen worden verzameld. Deze

facturen zijn nodig voor het doen van belastingaangifte. Factureren kunt u aldus zien als doel

waarvoor wij (persoons)gegevens verzamelen. Voor facturen gebruiken wij NAW-gegevens in de

meest brede zin van het woord.

c. Verzenden van aanmaningen Voor het verzenden van aanmaningen hebben wij enkele

persoonsgegevens nodig. Deze persoonsgegevens worden enkel voor het verzenden van

aanmaningen gebruikt. Hier wordt zorgvuldig mee omgegaan.

d. Adequaat verwerken van uw bestelling.  Voor het verwerken van uw bestelling bewaren wij uw

gegevens. Op deze manier kunnen wij het ontvangstadres plaatsen op het pakket dat wij naar u

verzenden.

e. Voor het verzenden van nieuwsbrieven bewaren wij uw gegevens, wanneer u reeds klant bent

geworden. In nieuwsbrieven stellen wij u op de hoogte van zaken die voor u als klant relevant zijn.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de momenten waarop onze algemene voorwaarden gewijzigd worden.

f. Communiceren over het verloop van uw bestelling. Is er vertraging opgetreden met betrekking tot

uw bestelling? Dan is het natuurlijk wel zo handig als wij u kunnen benaderen. Ook kan het zijn dat er

 

andere wijzigingen plaatsvinden. In deze gevallen gebruiken wij de persoonsgegevens die nodig zijn

om u te benaderen.

g. Boekhoudsysteem: Voor ons boekhoudsysteem is het van belang dat wij uw persoonsgegevens

bewaren en gebruiken.

 

De Magische Sleutel deelt uw gegevens in bepaalde gevallen met derden

Dit gebeurt enkel wanneer dit strikt noodzakelijk is. Zo zal De Magische Sleutel uw persoonsgegevens

onder geen beding met derden delen voor commerciële doeleinden. Om uw bestelling gericht,

spoedig en adequaat af te kunnen handelen, werken wij samen met een aantal externe partijen.

Denk hierbij aan transporteurs, onze accountant, de fiscus, De leverancier van ons

boekhoudprogramma en de betaaldienst (degene die de ideal betalingen verzorgt). De accountant

heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van uw

gegevens te kunnen waarborgen. Uw gegevens worden voor een periode van ten minste zeven jaar

bewaard om aan de geldende fiscale verplichtingen te kunnen voldoen. Het reguliere contact met

onze klanten verloopt voornamelijk via e-mail. Op de website van De Magische Sleutel worden

cookies gebruikt. Dit doen wij om onze de website(s) optimaal te laten werken.  Uw gegevens zullen

nooit verkocht worden aan een derde.

 

De Magische Sleutel behoudt zich het recht gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is,

of wanneer De Magische Sleutel dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek of

proces. Hebt u nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande gegevens.

 

De Magische Sleutel

Ridderlaan 19

6102 CM Echt

003-648811317