Disclaimer

Disclaimer en Algemene Voorwaarden
De Magische Sleutel

Disclaimer
1. Is er een psychiatrische diagnose bij je gesteld of ben je onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener en is je toestand nog niet geheel stabiel of gebruik je nog medicijnen, geef dit dan aan voordat je een healing boekt. Dit geldt ook voor overmatig alcohol of drugs gebruik. Het wil niet zeggen dat De Magische Sleutel dan niets voor je kan betekenen.  
2. Een healing of een vorm van gezinsbegeleiding kan nooit een medisch advies van een arts of een medisch deskundige vervangen. Healingen kunnen wel een waardevolle aanvulling zijn op weg naar genezing. Tips en adviezen van De Magische Sleutel zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen.
3. De Magische Sleutel adviseert je het tijdig zoeken van professionele medische zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie verstrekt door De Magische Sleutel.
4. Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen word je geadviseerd contact op te nemen met de eigen (huis)arts en daarnaast met De Magische Sleutel.
5. Een vorm van gezinsbegeleiding gegeven door De Magische Sleutel kan nooit een advies van een andere professionele hulpverlener of instantie binnen het gezin vervangen. Het mag elkaar wel aanvullen.
6. Elke healing heeft tijd nodig om te integreren, dit kan tot maximaal 21 dagen doorwerken. Daarnaast komen er bij een healing afvalstoffen vrij, die het lichaam wil kwijtraken. Voldoende water drinken op de dag van de healing en de dagen erna helpt je lichaam om deze afvalstoffen kwijt te raken. Houdt rekening met mogelijke uitwerkingen in je lichaam of in je geest waarbij je kunt denken aan bijvoorbeeld: hoofdpijn, uitslag, spierpijnen, jeuk, moeheid, kou, neerslachtigheid, boosheid, desoriëntatie, en/of een emotioneel verwerkingsproces. Voel je je er ongerust over of blijft het te lang duren, neem dan gerust contact met De Magische Sleutel op.
7. Diepliggende blokkades en verstoringen zullen meerdere healingen nodig hebben. Je kunt dit vergelijken met een ui, waarbij bij elke healing een laagje wordt afgepeld.
8. Indien je een foto meeneemt van een andere persoon of een healing boekt voor iemand anders, dien je daarvoor vooraf toestemming te vragen aan de betreffende persoon. Een healing cadeau doen voor iemand is niet mogelijk, aangezien iedereen een vrije wil heeft en zelf de keuze mag maken of hij/zij een healing wenst te ontvangen. Uitzonderingen zijn een healing boeken voor je (jonge) kind en een healing voor een zeer ernstige zieke, waarbij diegene niet meer in staat is om zelf toestemming te geven. In deze gevallen zal De Magische Sleutel afstemmen op de betreffende persoon en toestemming aan de ziel van diegene vragen. Geeft de ziel op dat moment geen toestemming voor de healing, dan wordt de healing niet uitgevoerd.
Als het gaat om een thema omtrent jezelf, waarbij een ander een rol speelt, dan hoef je vooraf geen toestemming te vragen aan de ander. Er wordt namelijk dan alleen bij jou zelf iets geheald en van daaruit in de verbindingslijn vanuit jou naar de ander.
9. Er worden geen toekomstvoorspellingen gedaan. Wel kan het zijn dat er toch, tijdens een healing  informatie over de toekomst doorkomt. Dit is altijd op basis van het dan huidige moment en bij veranderende keuzes die jij maakt, kan het beeld weer anders zijn. Ook betekent het niet dat De Magische Sleutel hierop garantie geeft.
10. De Magische Sleutel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie gegeven in de healingen, readingen of de gezinsbegeleiding.
11. Je beslist altijd zelf wat je met de informatie uit de healingen, readingen of de gezinsbegeleiding wilt doen binnen de privésfeer. Wil je de informatie op een andere wijze gebruiken (bijvoorbeeld op een website openbaar maken) dan kan dit alleen met goedvinden van De Magische Sleutel. Je dient hiervoor dus eerst contact op te nemen voor toestemming.
12. De Magische Sleutel is niet aansprakelijk voor fysieke, materiële of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na healingen en vormen van gezinsbegeleiding, alsook op de heen- of terugreis.
13. De informatie uit de healingen en vormen van gezinsbegeleiding is persoonlijk en wordt door De Magische Sleutel niet aan derden verstrekt. Tenzij in overleg met de cliënt in zijn/haar belang.

Website
Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden en daarmee in te stemmen. Lezers en gebruikers van de informatie zijn geheel zelf verantwoordelijk voor het nemen van de noodzakelijke acties met betrekking tot hun gezondheid en voor de consequenties van dergelijke acties of het nalaten daarvan. De informatie, links of richtlijnen op deze site vormen geen specifiek of individueel (gezondheids)advies, maar moeten door de gebruiker op voor hem geschikte waarde worden geschat. Het verdient aanbeveling om een gekwalificeerde arts in te schakelen met betrekking tot een individueel geval en adviezen hierover.

Annuleringsvoorwaarden.
Bij annulering van een healing of een vorm van gezinsbegleiding, tot 24 uur van tevoren, worden geen kosten in rekening gebracht. Bij verplaatsen of annuleren binnen 24 uur wordt het gehele tarief in rekening gebracht. Het is wel mogelijk om een healing in de praktijk om te zetten in een afstandshealing. Een afstandshealing kan verplaatst worden naar een later tijdstip op dezelfde dag. Een afstandshealing wordt niet verplaatst naar een andere dag.

Aansprakelijkheid.
Voor enige schade ontstaan tijdens of na een healing of een vorm van gezinsbegeleiding en alles wat hieruit voort kan vloeien, zijn De Magische Sleutel, Wendy Golsteijn en/of medewerkers niet aansprakelijk. Adviezen en werkmethodes garanderen geen genezing en mogen uitsluitend worden gebruikt in aanvulling op en nooit in de plaats van een reguliere behandelwijze. Zie ook de disclaimer hier boven.