Blessing Circle Special

Soms zijn er van die momenten in je leven die uniek zijn en die vragen om bewust bij stil te staan om ze werkelijk te voelen, te omarmen, te eren, te vieren en/of te gedenken.
Maar ook misschien wel om meer duidelijkheid en inzicht in te krijgen.
Die verdienen een Blessing Circle Special.

Is er een moment in jouw/jullie Leven dat een proces in gang zet of heeft gezet en dat vraagt om een nog dieper inzicht, om bewust bij stil te staan om het te eren, te vieren, te gedenken en/of alles wat zich daarbij laat voelen te omarmen, dan is het mogelijk om daarvoor een Blessing Circle Special te ontvangen.

Het maakt daarbij niet uit hoe groot of hoe klein het moment in het fysieke leven is of hoe lang het is geleden. Het maakt ook niet uit of je de Circle alleen wilt ontvangen of met meerdere mensen.

Alles is mogelijk, niets is onmogelijk.

 

Hieronder kun je inhoudelijk wat meer lezen over een paar mogelijke Blessings Circle Specials!

Geboorte, Welkom op Aarde

Deze Speciale Blessing Circle zullen we het prachtige Licht dat via jou/jullie geboren is, welkom heten op Aarde. 

We zullen het Licht dat dit kindje Is, eren, vieren en omarmen hier op Aarde.
Er zullen zielskenmerken van het kindje zich laten voelen en zien en tips en adviezen voor de ouders hoe ze dit specifieke zieltje kunnen begeleiden op Aarde.

Tevens wordt er ruis die het kindje mogelijk heeft opgepakt tijdens de zwangerschap en het geboorteproces losgetrild en zo ook bij jou/jullie als ouder(s).
Het is mogelijk deze Circle te ontvangen samen met meerdere dierbaren van het pasgeboren kindje of alleen als ouder(s).

Natuurlijk is ook mogelijk een Circle te ontvangen tijdens je zwangerschap of op het moment dat jullie besluiten dat jullie graag een kindje zouden ontvangen via welke weg dan ook.

Het is ook  mogelijk om door jou/jullie gekozen muziek te draaien of te maken en/of het opdragen van gedichten of teksten.
Ook is het mogelijk om foto’s, sieraden of andere persoonlijke dingen neer te leggen in de Circle op het altaartje. 

Eeuwige Lichtkinderen

Deze Speciale Blessing Circle zullen we opdragen aan het kindje dat niet meer fysiek op Aarde Is of nooit fysiek op Aarde is geweest.

Hierbij maakt het niet uit hoeveel fysieke tijd het is geleden. Vaak hebben deze Lichtkinderen nog een boodschap voor jou/jullie en regelmatig wordt er na lange tijd pas duidelijk waarom jullie die speciale samenwerking hadden.

Tijdens deze bijzondere Blessing Circle eren we het immens grote Licht dat deze kindjes schenen.

Tevens omarmen we Alles wat in dit proces in jou of jullie als ouder(s) in gang werd gezet en versmelt ruis in het eeuwige Licht van Zijn.

Het is mogelijk deze Circle te ontvangen samen met meerdere dierbaren of alleen als ouder(s).

Weet dat het ook mogelijk is een Circle te ontvangen als je als alleen geboren tweeling op Aarde kwam.

Het is ook  mogelijk om door jou/jullie gekozen muziek te draaien of te maken en/of het opdragen van gedichten of teksten.
Ook is het mogelijk om foto’s, sieraden of andere persoonlijke dingen neer te leggen in de Circle op het altaartje. 

Afscheid nemen, loslaten

Deze Speciale Blessing Circle zullen we opdragen aan een dierbare overledene.
Weet dat het ook mogelijk is om een Blessing Circle Special op te dragen aan een overleden (huis)dier! 

Tijdens deze Cirlce zullen we de overleden dierbare eren en danken voor dat wat diegene op Aarde aan jou/jullie heeft gespiegeld en voor jullie heeft betekend!
Het is een Circle van danken, eren en van het Eeuwige Licht vieren!

De overledene zal in de energie in de Circle aanwezig zijn en zal dat kenbaar maken dat nog kenbaar gemaakt mag worden, waarbij er specifieke boodschappen zijn voor de aanwezigen.

Het loslatingsproces zal ook aandacht krijgen en je zult het exact het juiste ontvangen waar de tijd rijp voor is.

Door alle emoties er te laten zijn en ermee te stromen zal de oneindige Liefde waarin jullie Eeuwig zijn verbonden voelbaar Zijn.

Het is ook  mogelijk om door jou/jullie gekozen muziek te draaien of te maken en/of het opdragen van gedichten of teksten.
Ook is het mogelijk om foto’s, sieraden of andere persoonlijke dingen neer te leggen in de Circle op het altaartje.